V-Light - Signir - Žuta - Srednji vrh
Odaberi svoju boju:
Širina vrha
Srednji
Širina vrha
V-Light je označivač teksta sa tečnim mastilom i oštrim vrhom koji je opremljen regulatorom za savršen protok mastila. Nivo mastila je vidljiv - tako da nema više iznenađenja. Velika postojanost mastila. Kvalitet vrha V-Lighta znači da je postojan i otporan na na drobljenje.
+
Detalji proizvoda
V-Light - Signir - Žuta - Srednji vrh
V-Light je označivač teksta sa tečnim mastilom i oštrim vrhom koji je opremljen regulatorom za savršen protok mastila. Nivo mastila je vidljiv - tako da nema više iznenađenja. Velika postojanost mastila. Kvalitet vrha V-Lighta znači da je postojan i otporan na na drobljenje.
  • Olovka sa kapicom.
  • Tip size in mm : 3.60 mm
  • Writing width : 3.30 mm
  • Ink Colour : Žuta