Ekološki Rečnik - Ukratko

EKO DIZAJN :

Procedura u cilju razmatranja uticaja na životnu sredinu od početka stvaranja nekog proizvoda, a sa ciljem smanjivanja svog ekološkog otiska. Sve komponente su uključene (korišćenje materijala, kraj životnog ciklusa, transport, proizvodnja...) i mogu znatno uticati na dizajn proizvoda ili čak na proizvodni proces.

ECO OZNAKA :

Japanska eko oznaka za pisaći pribor (Evropska eko oznaka je “Eco-Label Environment”). Kreirana 1995. godine, što je među najstarijim eko-sertifikatima za našu kategoriju proizvoda. Predstavlja reper u oblasti pisaćeg pribora, posebno po nametanju korišćenja recikliranih materijala. Svi proizvodi BEGREEN asortimana striktno se pridržavaju ECOMARK kriterijuma.

ISO 14001:

Standard koji se odnosi na ekološki menadžment kompanija. Ovo uključuje mjerenje uticaja kompanije na životnu sredinu, uspostavljanje ciljeva za unapredjenje i mjerenje njihove uspješnosti. Ova sertifikacija je obnovljiva svake dvije godine i zahtjeva kontinuirano poboljšanje uticaja na životnu sredinu od strane kompanije. Ovaj standard se ne odnosi na proizvode, već posebno na proizvodni proces.

MÖBIUS CURVE (Mobius kriiva) :

Još od 1970. godine, ovaj simbol je korišćen da bi informisao ljude da li se proizvod može reciklirati (jedna kriva) ili da li sadrži reciklirane materijale (kriva + procjenat recikliranog materijala). Korišćen širom svijeta, pruža svakom od nas tačno i lako razumjevanje informacije o ekološkoj prirodi proizvoda.

POGODNO ZA RECIKLAŽU :

Proizvod se smatra mogućim za reciklažu ako materijali od kojih je napravljen mogu biti preradjeni u procesu reciklaže. Danas u Evropi, ne postoje olovke pogodne za reciklažu. Posle sortiranja kućnog otpada, samo “flaše” (flaše vode, mlijeka, sokova, deterdženata...) su pogodne za reciklažu u oblasti plastičnih materijala. Da biste znalo da li je proizvod pogodan za reciklažu, jednostavno pogledajte da li je Möbius Curve (bez procenta) prikazan na ambalaži proizvoda.

RECIKLIRANO :

Reciklirani materijali su materijali koji dolaze od drugih proizvoda i koji su bili prerađeni da bi se mogli koristiti u novom proizvodu. Korišćenje recikliranih materijala omogućava da se izbjegne korišćenje sirovina dobijenih upotrebom fosilnih goriva. U našem slučaju, reciklira se plastika. Pošto se plastika pravi 99% od nafte, korišćenjem reciklirane plastike izbjegavamo upotrebu ove energije jer znamo da su svjetske zalihe pri kraju. Da bi se saznali procenat udjela recikliranog materijala u proizvodu, jednostavno se može pogledati Möbius Curve i procenat pored. Izračunavanje procenta recikliranog materijala u našim proizvodima isključuje refile, mastilo, gumice i mine (u slučaju tehničkih olovaka).