V-Board Master - Marker - Zelena - Begreen - Srednji vrh
Begreen oznaka
93.0% *
* Procenat recikliranog materijala izuzimajući potrošni materijal (patrone, uloške, mastilo ili mine) i pakovanje.
Širina vrha
Srednji
Širina vrha
Tehnička inovacija, V-BOARD MASTER je marker koji se može ponovno puniti, sa tečnim mastilom. Novi sistem za regulaciju mastila omogućava trenutno pisanje bez treskanja ili pumpanja, kao i konstantni protoka mastila: nema oscilacija pri pisanju! Bićete oduševljeni intenzitetom i sjajem boja V-BOARD MASTER-a.…
Detalji proizvoda
V-Board Master - Marker - Zelena - Begreen - Srednji vrh
Tehnička inovacija, V-BOARD MASTER je marker koji se može ponovno puniti, sa tečnim mastilom. Novi sistem za regulaciju mastila omogućava trenutno pisanje bez treskanja ili pumpanja, kao i konstantni protoka mastila: nema oscilacija pri pisanju! Bićete oduševljeni intenzitetom i sjajem boja V-BOARD MASTER-a. Ovaj marker je deo Begreen-a, i proizveden je od reciklirane plastike. Zajedno možemo napraviti razliku i pomoći da uštedimo resurse naše planete. Proizvodeći V-Board Master Marker sa recikliranom plastikom, Pilot smanjuje ugljeni otisak olovke u poređenju sa istom olovkom proizvedenom bez reciklirane plastike. No, tu se ne zaustavlja, punjenjem najmanje 3 puta, smanjili biste i emisiju ugljen-dioksida. Od proizvodnje do kraja životnog vijeka proizvoda, procjenjuje se da kupovina ove Begreen olovke i punjenje 3 puta smanjuje ukupni utjicaj olovke na okolinu za -75%** u poređenju sa kupovinom dodatne 3 nove olovke. Mali gest može napraviti značajnu promjenu u našoj borbi protiv klimatskih promjena!
  • Olovka sa kapicom.
  • Izrađena od 91%* reciklirane plastike (isključujući potrošne materijale), kako bi se smanjio uticaj na okolinu
  • Jednostavno brisanje, mastilo nestaje bez tragova
  • Izmjenjivi uložak je ekonomičniji i prihvatljiviji za očuvanje okoline.
  • Ink Colour : Zelena
  • Refillable : Da
  • Tip size in mm : 6.00 mm
  • Writing width : 2.20 mm