sa PILOTOM,
svako ima moć da napiše svoj svijet…

slobodnim razmišljanjem
i aktiviranjem novih ideja.

Namjena za radnike:
“za svaku namjenu svoja olovka”

Bilježenje zapisnika sa sastanka

Šta uraditi + kalendar

Skiciranje

Organizovanje pomoću mapa uma

Pocrtavanje dokumenata

Označavanje

Prednosti rukopisa na poslu

  • Rukopis razvija svjesnost
  • Aktivnosti sa slobodnim rukama razvijaju sposobnost razumjevanja različitih oblasti znanja
  • Rukopis smanjuje digitalne smetnje
  • Rukopis podstiče nove načine rada.
  • Rukopis govori ko ste.
Drugi asortiman

Asortiman prilagođen svim potrebama