Pravne informacije

Član 1: Opis web stranice

Ova web stranica dostupna je na sledećem URL-u: https://www.pilotpen.eu/ (u daljem tekstu “web stranica”).

Izdavač web stranice je kompanije PILOT CORPORATION OF EUROPE. SA sa kapitalom od 7.216.936 eura, registrovana u registru društava 399 424 753 Annecy, čije se sjedište nalazi na adresi PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francuska, koju zastupa g. Yoshio Wada, propisno ovlašten za potrebe ovih uslova.

Upravnik izdanja je g. Julien Barabant.

Možete nas kontaktirati na e-mail: contactus@piloteurope.com ili telefonom: +33 4.50.08.30.00.
Web stranicu hostuje kompanija OVH, čije je sjedište na adresi 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francuska.

Član 2: Sloboda usluge

Korištenje usluge koju je postavila PILOT CORPORATION OF EUROPE i opisana je u ovim opštim uslovima je potpuno besplatna.

Međutim, oprema (računar, telefon, softver, telekomunikacije, itd.) koja omogućava pristup ovoj usluzi je isključiva odgovornost korisnika interneta, kao i naknade za internet vezu.

Član 3: Intelektualno vlasništvo

Sajt i njegov sadržaj su isključivo vlasništvo PILOT CORPORATION OF EUROPE. Osim jednostavnog pregleda web stranice na Internetu, svako drugo korišćenje web stranice ili njenog sadržaja podliježe prethodnom dogovoru  sa PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Strogo je zabranjeno koristiti ili reprodukovati naziv „PILOT“ i/ili njegov logo, bilo koji brend i dizajn koji se pominje i/ili predstavlja na web sajtu ili bilo kom drugom povezanom sajtu, iz bilo kog razloga, posebno u reklamne svrhe, bez prethodnog pismene saglasnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Slike koje ilustruju Sajt potiču iz fototeke PILOT CORPORATION OF EUROPE (zasluge moraju biti navedene)..

Član 4: Zaštita ličnih podataka

Sa ličnim podacima korisnika interneta postupaće se u skladu sa zahtjevima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od 27. aprila 2016. Ovdje se nalazi link na našu Politiku privatnosti koja pruža informacije o načinu prikupljanja i obrade ličnih podataka .

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na: privacy@piloteurope.com .

Član 5: Korištenje kolačića na našoj web stranici

Kolačić je tekstualni fajl koju server web stranica postavlja na čvrsti disk. Kolačići ne mogu pokretati programe niti unositi virus u računar. Kolačići se koriste samo u posebne svrhe kao što je tehničko olakšanje vaše posjete ili pružanje statistike. Naša politika kolačića i način na koji ne primamo kolačiće opisani su u našoj politici privatnosti.

Kada prvi put posjetite naš sajt, obavještavamo vas da koristimo kolačiće, uz pomoć informativnog banera prikazanog u podnožju stranice. Ako nastavite da pretražujete naš sajt kada se ovaj baner prikaže, pristajete na našu upotrebu kolačića.

Vjerovatno ćemo na naš sajt uključiti računarske aplikacije trećih strana, kao što je na primer Youtube. Oni koriste kolačiće ako ih koristite i mi nemamo kontrolu nad njihovim procesom jer oni djeluju sami za sebe. Za više informacija o kolačićima i korišćenju vaših ličnih podataka od strane ovih aplikacija, savjetujemo vam da pogledate njihove politike i opšte uslove korišćenja.

Član 6: Rizici povezani s internetom

Usluge web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji, osim u slučaju više sile ili događaja koji su van kontrole PILOT CORPORATION OF EUROPE i podložni su periodima održavanja i potencijalnim kvarovima.

PILOT CORPORATION OF EUROPE ne garantuje brzinu prenosa i vrijeme odziva informacija koje kruže između interneta i platforme web sajta. U stvari, brzina kojom se informacije kruže ne spada u uslugu pristupa koju nudi PILOT CORPORATION OF EUROPE, već inherentne karakteristike onlajn mreže u pogledu tehničkih sredstava za prikupljanje generisanog saobraćaja.

PILOT CORPORATION OF EUROPE podsjeća korisnike na karakteristike i ograničenja interneta i ne prihvata nikakvu odgovornost za posledice povezivanja korisnika na ovu mrežu putem web stranice.

Tačnije, PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, prouzrokovanu korisnicima, njihovoj IT opremi ili podacima koji su na njoj uskladišteni, ili bilo kakve potencijalne posledice na njihovo lično, profesionalno ili komercijalno poslovanje.

PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu upotrebu, od strane treće strane, elemenata koji se pojavljuju na privatnim delovima web stranice.

PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornom u slučaju da jedan ili više korisnika ne mogu da se povežu na Web lokaciju zbog bilo kakvog tehničkog kvara ili bilo kakvog problema koji se posebno odnosi na preopterećenje mreže.

Član 7: Suspenzija i prekid

PILOT CORPORATION OF EUROPE može jednostrano i u bilo kojem trenutku privremeno ili definitivno prekinuti online dostupnost svoje web stranice bez traženja svoje odgovornosti i bez da to dovede do naknade štete bilo koje prirode.

Član 8: Web stranice trećih strana

Stranice web sajta mogu sadržati hiperlinkove  koje upućuju na druge web stranice kojima upravljaju kompanije koje nijesu PILOT CORPORATION OF EUROPE i nad kojima PILOT CORPORATION OF EUROPE nema nikakvu kontrolu. PILOT CORPORATION OF EUROPE ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web stranica trećih strana niti za sadržaj na koji se ove web stranice trećih strana mogu odnositi.

Članak 9: Razno

PILOT CORPORATION OF EUROPE ima pravo promijeniti ove opšte uslove korištenja u bilo kom trenutku. Korisnicima se nameće najnovija verzija opštih uslova korištenja.

Opšti uslovi korištenja regulisani su francuskim zakonom i svaki spor u vezi sa njihovim izvršenjem i/ili njihovim tumačenjem biće predan francuskim sudovima.