Europska kompanija


Od 1.januara 1997., sjedište PILOT CORPORATION OF EUROPE je osnovano u Haute-Savoie, u regionu Annecy - Francuska, u srcu evropskog tržišta. Evropski proizvodni centar i Francuski distributivni centar su sada takodje na ovoj lokaciji.

 PILOT CORPORATION OF EUROPE ima cilj da podrži svojih 7 podružnica i 20 evropskih distributera u smislu marketinga i logistike, pa samim tim čini mogućim pokrivanje 31 države u Evropi.

 Proizvodni pogon u Annecy-ju pruža se na preko 10,000 m² i obezbjedjuje 60% snabdijevanja evropskih podružnica. Ova fabrika trenutno ima 7 ubrizgavajućih mašina i 6 sofisticiranih linija za sklapanje, i proizvodi skoro 40 miliona olovaka godišnje.