Pilot: sertifikovana kompanija

Životno okruženje u suštini našeg koncerna

U cilju konstantnog poboljšanja naše ekološke politike, a posebno kako bismo joj obezbijedili kredibilitet, PILOT je 2006. godine odlučio da prati procedure sertifikacije našeg proizvodnog procesa, distributivnih kanala, kao i dizajna naših proizvoda.

 

Svi PILOT proizvodi distribuirani u Evropi dolaze iz PILOT fabrike. Ovo nam omogućava bolju kontrolu svih faze proizvodnog procesa, a samim tim i naš uticaj na životnu sredinu. Sve naše fabrike u Japanu, kao i fabrika u Evropi su ISO 14001 sertifikovane. Naš Sistem Upravljanja Životnom Sredinom (EMS -Environmental Management System) uzima u obzir različite uticaje (materijal, rizik od zagađenja...) u cilju njihovog umanjivanja koliko god je moguće.

 

Ovo kontinuirano poboljšanje nam je omogućilo da dobijemo selektivnu EMAS sertifikaciju. Ovaj Evropski sertifikat dobijen 2012. godine će nam omogućiti da idemo dalje i identifikujemo nove izvore unapredjivanja.

 

Uzimajući u obzir proizvode kao takve, kompletna BEGREEN linija se pridržava zahtjeva ISO 14021 u smislu ekološke komunikacije. To je realna posvećenost transparentnosti dodate vrijednosti BEGREEN asortimana.

Pored toga, B2P hemijska olovka, poslenji od naših proizvoda, stekla je NF Ekološku oznaku. Postizanje NF Ekološke oznake demonstrira ekološku izuzetnost ovog proizvoda, kao i inovativni pristup u uvažavanju životne sredine.