Pravne informacije

USLOVI KORIŠĆENJA I UPOTREBE

 ČLAN 1: OPIS SAJTA

Ovaj veb sajt je dostupan preko sledećeg URL: http://www.pilotpen.me (u daljem tekstu "veb sajt").

Izdavač veb sajta je kompanija PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA sakapitalom 7,216,936 eura, registrovano u Company Register 399 424 753 Annecy, sjedište kompanije je na lokaciji PAE de La Caille – Saint-Martin De Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, zastupano od strane g. Yasuyuki KAZAOKA, potpuno ovlašćenog za ove potrebe.

 Veb sajt hostuje kompanija Clever Age, SAS (pojednostavljeno akcionarsko društvo) sa osnivačkim kapitalom od 250 000€, registrovano u Company Resister of Paris pod brojem B 439 024 209, sa sjedištem u Bulevard des Capucines 37, 75002 Pariz, zastupano od strane g. Frédéric BON, potpuno ovlašćenog za ove potrebe.

ČLAN 2: SLOBODA UPOTREBE

Upotreba usluga postavljenih od strane PILOT CORPORATION OF EUROPE i opisanih u ovim uslovima korišćenja i upotrebe je kompletno besplatno. Međutim, oprema (računar, telefon, softver, telekomunikacije i dr.) koja omogućava pristup ovom servisu je isključiva odgovornost internet korisnika, kao i troškovi internet priključka i konekcije.

 ČLAN 3: INTELEKTUALNA SVOJINA

Veb sajt i njegov sadržaj su ekskluzivno vlasništvo PILOT CORPORATION OF EUROPE. Pored prostog pregledanja veb sajta na internetu, bilo koja druga upotreba veb sajta ili njegovog sadržaja mora biti prethodno pismeno odobrena od strane PILOT CORPORATION OF EUROPE.

 ČLAN 4: ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Ličnim podacima korisnika interneta se može raspolagati u skladu sa zakonom od 06.01.1978. god. a koji se odnosi na slobodu i skladištenje informacija. Svaki internet korisnik ima pravo na pristup izmjenu ili dopunu informacija koje se odnose na njega. Da bi ostvarili ovo pravo, molim vas kontaktirajte PILOT CORPORATION OF EUROPE, contact@piloteurope.com. Ova informacija je namjenjena za upotrebu od strane PILOT CORPORATION OF EUROPE kako bi se slale marketinške, prodajne ili promotivne ponude. Ukoliko je neophodno PILOT CORPORATION OF EUROPE, može biti zamoljen da proslijedi ove podatke svojim poslovnim partnerima.

ČLAN 5: UPOTREBA KUKIJA

PILOT CORPORATION OF EUROPE može koristiti kukije na svom veb sajtu. Kuki je tekst fajl skladišten na hard disku od strane servera veb stranice. Kukiji ne mogu pokretati programe ili ubaciti viruse na računar. Kukiji su raspoređeni jedinstveno i mogu biti pročitani samo od strane veb servera domena koji je izdao kuki. Svaki internet korisnik može prihvatiti ili odbiti kukije. Većina veb pretraživača automatski prihvata kukije ali je generalno moguće izmijeniti parametre pretraživača kako bi ih odbili.

ČLAN 6: RIZICI VEZANI ZA INTERNET

Veb sajt usluga je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji, osim u slučaju više sile, dogadjaja van kontrole PILOT CORPORATION OF EUROPE, perioda održavanja i potencijalnih kvarova.

Brzina protoka i vrijeme odgovora informacije koja cirkuliše između interneta i veb sajt platforme nije zagarantovana od strane PILOT CORPORATION OF EUROPE. U stvari, brzina kojom informacija cirkuliše ne spada u uslugu ponuđenu od strane PILOT CORPORATION OF EUROPE, ali sadržane karakteristike mreže se tiču tehničkih sredstava neophodnih za generisani protok.

PILOT CORPORATION OF EUROPE podsjeća korisnike na internet karakteristike i ograničenja i ne prihvata odgovornost za posljedice konekcije na ovu mrežu preko svog veb sajta.

Tačnije, PILOT CORPORATION OF EUROPE ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, prouzrokovanu korisnicima, njihovoj IT opremi ili podacima uskladištenim na njoj, ili bilo kakve posljedice na njihov privatni, profesionalni ili komercijalni posao.

PILOT CORPORATION OF EUROPE ne može biti odgovoran za bilo koju upotrebu, od strane trećeg lica, elemenata koji se pojavljuju na privatnim dijelovima veb sajta.

PILOT CORPORATION OF EUROPE ne može biti odgovoran u slučaju da jedan ili više korisnika nemaju pristup veb sajtu zbog tehničkog problema ili bilo kog problema koji je u vezi sa preopterećenjem mreže.

ČLAN 7: SUSPENZIJA I RASKID

PILOT CORPORATION OF EUROPE može jednostrano i u bilo koje vrijeme privremeno ili definitivno prekinuti onlajn dostupnost svog veb sajta bez bilo kakve odgovornosti.

ČLAN 8: VEB SAJTOVI TREĆIH LICA

Stranice veb sajta mogu sadržati linkove koji se odnose na veb sajtove drugih preduzeća i nad kojima PILOT CORPORATION OF EUROPE nema nikakve kontrole. PILOT CORPORATION OF EUROPE ne prihvata odgovornost za sadržaje ovih sajtova trećih lica ili za sadržaje na koje se ti sajtovi trećih lica mogu odnositi.

ČLAN 9: RAZNO

PILOT CORPORATION OF EUROPE je slobodan da izmjeni ove generalne uslove korišćenja i upotrebe u bilo kom trenutku. Poslednja verzija generalnih uslova korišćenja i upotrebe je predstavljena korisnicima.

Generalni uslovi korišćenja i upotrebe su u skladu sa Zakonima Francuske i bilo koje nesuglasice vezane za njihovu izvršnost ili interpretaciju mogu biti priložene ovlašćenom Sudu.

Strogo je zabranjeno korišćenje ili reprodukovanje imena PILOT CORPORATION OF EUROPE i/ili njegovog logotipa i dizajna i modela prezentovanih na ovom veb sajtu ili povezanom veb sajtu u bilo kom kapacitetu, a posebno za potrebe publiciteta, bez prethodnog pismenog odobrenja PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Slike koje su prikazane na ovom veb sajtu dolaze iz foto biblioteke PILOT CORPORATION OF EUROPE.